Ingeniero Matemático, Universidad de La Frontera
XXXX
XXXX
XXXX
 
Fono: +56 452 32 
email:  erwin.henriquez@ufrontera.cl